Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini

• Ürün ve ekipmanları beklenen kalitede ve zamanında teslim ederek

• Müşteri beklenti ve gereksinimlerini ön plana alarak satış öncesi ve sonrası hizmetleri geliştirerek

• Uygun fiyat avantajı sağlayarak

• Müşteriye özgün hizmet sunarak Karşılamaktır.

Çalışanlarımıza vereceğimiz sürekli eğitimler ile

• Sürekli gelişimlerini sağlamak ve kalite bilincini yerleştirmek

• Çalışanlarımızın sağlığı ve çevrenin korunması için maddi ve insani kaynaklarımızı seferber etmek

• Ürün ve süreçlerimizin sürekli iyileştirilmesini sağlamak, maliyetlerimizi düşürmek

• Yeni ürün / süreç tasarım faaliyetlerimiz ile fark yaratmak

• Mükemmel iş sonuçlarının elde edilebilmesi için tüm iş süreçlerini, tüm çalışanların katılımı ile sürekli iyileştirmek Esas alınmıştır.

 Bu Kapsamda

• Müşteri istek ve görüşlerini esas almak ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak

• Her alanda sürekli iyileşme ve gelişim sağlamak

• Kalite Yönetim Sistemimiz kapsamındaki faaliyetlerde ISO 9001:2015 süreç yönetimi yaklaşımını esas almak ve Kalite Yönetim Sistemimizin sürekli iyileşmesini sağlamak

• Ürün gerekliliklerini belirten standartlara uygunluk sağlamak

• Ürün ve süreçlerimizde son teknolojileri uygulamak ve sektördeki yeniliklerin öncülüğünü hedeflemek

• Etkin ve verimli kaynak kullanımını sağlamak

• Kalite bilincinin arttırılması için tedarikçilerimiz ile birlikte koordineli çalışarak hedefler ilkesinde bütünleşmek ve tedarikçilerimizi sistemin ayrılmaz bir parçası ve iş ortağı olarak görmek Politikamızdır.