Tedarikçilerimizden müşterilerimize uzanan kaliteli ürün zincirinin her bir üretim halkasında “önce insan” prensibi ile hareket etme prensibi, GRANİT METAL EV GEREÇLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. ’nin sosyal güvencesi altındadır.

Bu doğrultuda ;

• Sosyal Yönetim Sistemleri ve Kademeli Etki ; Mevcut BSCI İlkelerini yakından izleyerek diğer iş ortaklarımıza da sosyal uygunluk sistemine dahil edeceğini ,

• İşçilerin Dahil Edilmesi ve Korunması ; Mevcut BSCI İlkelerini işçilerin ve işçi temsilcilerinin yakından izleyerek tüm personelin sosyal uygunluk sistemine dahil edeceğini , bu konuda düzenli olarak bilgilendirme eğitimlerinin verileceğini ,

• Kanunlara ve Diğer Yükümlülüklere Uyum ve Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakları ; Yürürlükteki ilgili kanun ve yönetmelikleri yakından izleyerek mevcut sistemlerimizin kanun ve yönetmelikler ışığında güncel kalmasını sağlamayı ve çalışanların sendika veya diğer tür işçi birlikleri oluşturma ve toplu sözleşme yapma haklarına uymayı ,

• Ayrımcılığın Önlenmesi ve Çalışanların Dahil Edilmesi ve Korunması ; Çalışma arkadaşlarımızı ve adaylarını; dil, din, ırk, etnik köken, hamilelik, medeni durum veya cinsiyet ayrımına bakmaksızın iş yapabilme becerilerine göre değerlendirerek ücretlendirme ve terfilerini bu doğrultuda yapmayı ve tüm çalışanlarımızı sosyal ve yasal hakları ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmeyi ,

• Adil Ücretlendirme ; Çalışma arkadaşlarımızın kanunlarla belirlenmiş olan asgari ücretin altında olmayacak şekilde maaşlarını belirleyerek zamanında ödemeyi ve çalışanlarımızın adil ücret alma hakkına uymayı ,

• Makul Çalışma Saatleri ; Çalışma saatlerini yürürlükte olan yasa ve mevzuatlara uygun olacak şekilde ayarlamayı ve fazla mesaide iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının öngördüğü çerçevede kalmak kaydıyla gönüllülük esasına uymayı ,

• İş Sağlığı ve Güvenliği ve Güvensiz Çalışmayı Önleme ; Risk analizleri yaparak risk oluşturan noktalarda iyileştirmeler yapmak suretiyle kaza risklerini azaltan bir politika izlemeyi, tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına katılımlarını sağlamayı ve çalışanlarımızın sağlığını ön planda tutan bir anlayışı benimsemeyi ,

• Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi ve Genç İşçiler İçin Özel Koruma ; Yasal asgari yaş sınırının altındaki hiç kimseyi çalıştırmama ve 18 yaşını doldurmamış işçilerin eğitim amacı dışında (staj vb.) çalıştırmamayı ,

• Güvencesiz Çalışmayı Önleme ; İşe alım aşamasında ; İşe alım süreci, Ücretlendirme , Çalışma saatleri , Disiplin önlemleri , Terfiler , Eğitimler ve İstihdamın feshi işlemlerinde gerekli saygı ortamının sağlanacağını taahhüt ederiz.

Sosyal sorumluluk ilkelerimizden tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımız sorumludur.